Grijs Front

Uitzenddatum:17-04-1994
Duur op televisie:23 seconden
Noot:

Jaap Kuyvenhoven van het Grijs Front mobiliseert de radicale ouderen. Zij zijn tegen de suprematie van de jeugd, willen reclamebureaus verplichten minstens dertig procent 65+ modellen in dienst te nemen, eisen strenge lijfstraffen tegen leeftijddiscriminatie en een wettelijk geregelde bezoekregeling voor gescheiden grootouders aan hun kleinkinderen van gescheiden ouders.

Terug naar Uitzending