modermisme

Behandeld in:
Datum Beschrijving 
20-10-1982 Tirade over moderne beeld- en geluidsapparatuur.