handstand

Behandeld in:
Datum Beschrijving 
15-12-1996 Weekwoord: handstand. Geen van de prominente PvdA politici kan nog een vuist maken.