Millie de Blank

Vertolker(s): Ernestine de Bie

Te zien in:
Datum Beschrijving 
21-02-1993 Schoolzieke echtgenoot