Milos Pecik

Vertolker(s): Wim de Bie

Te zien in:
Datum Beschrijving 
14-02-1993 Winterijs 
28-02-1993 Voedseldropping 
14-03-1993 Ronselen van krijgers 
28-03-1993 Drinkijs 
04-04-1993 Lente-ijs: Hij krijgt een verblijfsvergunning