mevr. mr. H. Akkermans-Wijdesloot

Vertolker(s): Wim de Bie

Te zien in:
Datum Beschrijving 
29-10-1989 Samen met haar man beschikbaar als minister