majoor D. Spelman

Vertolker(s): Kees van Kooten

Te zien in:
Datum Beschrijving 
26-11-1989 Keuringsbureau