sgt. majoor Bakker

Vertolker(s): Wim de Bie

Te zien in:
Datum Beschrijving 
26-11-1989 Keuringsbureau