F. Labordus

Vertolker(s): Wim de Bie

Te zien in:
Datum Beschrijving 
28-01-1990 Tussenpersoon F. Labordus krjjgt vele declaraties na een storm, soms zelfs voor de kleinste schades.