Jo de Meyere

Vertolker(s): Wim de Bie

Te zien in:
Datum Beschrijving 
20-01-1980 De kerk van Rome