Ad Grijpstra

Vertolker(s): Wim de Bie

Te zien in:
Datum Beschrijving 
01-12-1996 Guldens witwassen voor de euro komt