mr. J.B. baron van Spanjaerdt Speckman

Vertolker(s): Wim de Bie

Te zien in:
Datum Beschrijving 
16-11-1983 Opeenstapeling rechtszaken