P.J.G.H.M. Fransschen

Vertolker(s): Wim de Bie

Te zien in:
Datum Beschrijving 
21-03-1993 Abt van de Orde der Klappeiers