Krijn Kamminga

Vertolker(s): Wim de Bie

Te zien in:
Datum Beschrijving 
23-10-1994 Verwacht nieuwe klandizie door het asielzoekerscentrum