bewakers

Vertolker(s): Nog onbekende gastacteur

Te zien in:
Datum Beschrijving 
24-12-1978 Van Kooten en De Bie ontslagen als bewakers